Hoe het werkt


1. Krijg uw API sleutel in Config -> Algemeen -> Account, gebruik het in elk commando dat naar de API wordt gestuurd.
2. Het opdrachtformaat is JSON, verzonden na "/cp_api" url, like /cp_api?{JSON HERE}
3. Commando's vereisen "methode" (bijvoorbeeld "clients_list") en "sleutel" parameters (API sleutel uit de eerste stap).
4. Vermeld eventuele aanvullende parameters in de hash "params".
5. verzend commando naar api.opencontrolplus.com/cp_api

Voorbeeldcommando zonder parameters:
http://api.opencontrolplus.com/cp_api?{"method":"get_clubs", "key":"YOUR KEY HERE", "params":{}}

Voorbeeldcommando met parameters:
http://api.opencontrolplus.com/cp_api?{"method":"clients_list","key":"YOUR KEY HERE","params":{"memberships":"valid","limit":"5","page":""}}

users

sales

pos

user

reservations

stopperiods

inscriptions

general

visits

mailing

external